Joga disanje

Joga disanje

Joga disanje Dah je naše najveće bogatstvo. Disanje se neprekidno odvija tokom dvadeset četiri časa. Danas ljudi uglavnom dišu površno. Takav ritam disanja nastao je kao posledica tenzije formirane u grudnom košu. Taj grč je očigledan u držanju tela, ukočenosti vrata...